U bent hier:

Informatie voor vrijwilligers

Elk lid van de vereniging is een potentiële vrijwilliger. Het kenmerk van een vereniging is nu eenmaal, dat de leden het voor elkaar mogelijk maken, dat ze aan de activiteiten deel kunnen nemen. Voor de leden, door de leden! Door het lidmaatschap van een vereniging verwerft men natuurlijk bepaalde “rechten”, maar tegelijkertijd neemt men ook verplichtingen op zich, namelijk mede zorgen voor de andere leden. Als vereniging bieden we wat, maar we vragen ook wat. We bieden elke lid de mogelijkheid deel te nemen aan alle activiteiten van de vereniging. We vragen elk lid een bijdrage aan het scheppen van mogelijkheden en gelegenheden voor andere leden. De leden hebben een morele verplichting naar elkaar. In principe zouden er dus vrijwilligers genoeg moeten zijn. Zonder vrijwilligers bestaat geen vereniging. Daarnaast is de manier van benaderen, boeien en binden van doorslaggevend belang. Herhaalde, tijdige en persoonlijke benadering is de basis voor succes.

Sponsoren


alt