U bent hier:

Over de toervereniging

Welkom bij de toervereniging RTV de Bollenstreek

Informatie over toerfietsen en bijkomende activiteiten in de vereniging

Toerfietsen algemeen

Het toerfietsen is een duursport en vindt plaats op de openbare weg. De normale verkeers- en gedragsregels zijn van toepassing. Het prestatie-element bij het toerfietsen is normaliter niet de snelheid, maar de afgelegde afstand.

Toerfietsen kun je doen op een race-, sportfiets, mountainbike of op een gewone fiets.

Clubtoertochten

Tijdens het toerseizoen, dat loopt van 1 maart tot 1 november, worden er wekelijks toertochten door de vereniging georganiseerd. Deze tochten kun je individueel of in een groep rijden.

Routes worden gereden op basis van GPS waarvan de bestanden beschikbaar zijn via de kalender op de vereniging website. De start van de clubtochten is vanuit het clubhuis. De starttijd varieert van 07:30 uur tot 08:30 uur maar een toergroep kan ook een andere starttijd kiezen zolang er rekening gehouden wordt met de opening en sluiting van het clubgebouw. Het clubgebouw sluit in de regel om 12:00 uuer behalve bij lange toertochten.

Rittencommissie

De rittencommissie beheert een bestand met meer dan 150 toertochten. In februari selecteert de toercommissie uit dit bestand voor elke zondagmorgen meerdere clubtoertochten. De tochten zijn vanaf 25 km tot meer dan 150 kilometer, gedurende het seizoen eerst oplopend en later aflopend in lengte. In de maanden april tot en met augustus worden er ook tochten op donderdagavond gereden. De afstanden voor deze ritten zijn vanaf 25 tot maximaal 50 km.

Eenmaal per maand wordt er een extra lange toertocht (meer dan 100 kilometer) in het schema opgenomen. Onze eigen klassieker is de "Bollenstreek Classic” over afstanden van 55, 85 en 135 kilometer, die traditioneel jaarlijks eind mei of begin juni wordt georganiseerd.

Aan het uitzetten van de tochten is en wordt veel aandacht besteed. De tochten leiden zo veel mogelijk langs mooie plekjes, over fraaie wegen en vrij liggende fietspaden. Mocht je tips of opmerkingen hebben over de routebeschrijvingen neem dan contact op met de toercommissie.

Prestatieklassement

Je kan de clubtoertochten laten noteren en afstempelen op een rittenkaart. Voor de totaalkilometers die men in een seizoen fietst krijgt men aan het eind van het seizoen een herinneringsplaatje. Om hiervoor in aanmerking te komen moet men de rittenkaart aanschaffen. Aanschaf van rittenkaart kost  € 12,50. De totaalkilometers worden op het herinneringsplaatje vermeld.

Bij deelname aan het prestatieklassement levert de toerfietser aan het eind van het seizoen de rittenkaart in.

Aan toerfietsers die in het seizoen de meeste (club)kilometers hebben gemaakt worden er extra beloningen uitgereikt. Beloningen en herinneringen worden in een bijeenkomst aan het einde van het seizoen uitgereikt.

Fiets en Geniet

Wil je het wat rustiger aan doen met toerfietsen dan kan dat op de dinsdagochtend om de 14 dagen. Het is vooral bestemd voor mensen boven de 55 jaar. Er wordt uitsluitend gereden op een gewone woon/werk/toerfiets.

De start is om 10.00 uur en het clubhuis is open om 09:30 uur. Voor Fiets en Geniet hoef je geen lid te zijn van RTV de Bollenstreek.

Organisatie RTV de Bollenstreek

Naast de Toervereniging bestaat binnen de RTV een Renvereniging, waarbinnen alle activiteiten van de renners (wedstrijdrijders) zijn ondergebracht. Daarbinnen is een aparte jeugdafdeling opgericht. Overkoepelend over beide afdelingen fungeert een verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur bestuurt de gezamenlijke activiteiten, zoals beheer en onderhoud van het clubhuis, beheer van de kantine en het onderhouden en beheren van de verenigingswebsite. Elk onderdeel van de vereniging heeft een eigen bestuur en organiseert een jaarvergadering.

NTFU

De toervereniging is aangesloten bij deNederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Als lid van de toervereniging ben je daarmee automatisch lid van de NTFU.

Voor dat lidmaatschap krijg je:

  1. Toegang tot de website van de NTFU, waarin opgenomen een kalender van alle georganiseerde toertochten van de in Nederland aangesloten fietsclubs. Daarnaast bevat deze website allerlei voor de toerfietser nuttige informatie
  2. regelmatig het blad Fiets-Sport Magazine, het officiële orgaan van de NTFU.
  3. een basisverzekering, met de mogelijkheid deze uit te breiden. Je hebt daarvoor je verzekeringskaartje nodig -

Evenementen

Op Koninginnedag worden in Lisse en Hillegom familiefiets-tochten georganiseerd. Tijdens de najaarsfeesten in Lisse vindt in samenwerking met de Harddraverij-vereniging een familiefietstocht plaats.

Er worden ook meerdaagse fietstochten georganiseerd door leden van de RTV de Bollenstreek.

Clubhuis

Het clubhuis aan de Spekkelaan is het centrale punt van de ‘RTV de Bollenstreek’.

Hier kan je inschrijven voor de toertochten en wedstrijden. Na afloop daarvan kan je gebruik maken van de douches.

Daarnaast is er koffie met appelpunt verkrijgbaar en andere consumpties. Ook vinden er de commissie-, bestuurs- en jaarvergaderingen plaats.

Vrijwilligers

Het lijkt vanzelfsprekend, maar een vereniging als ‘RTV de Bollenstreek’ kan niet zonder haar vrijwilligers. Vrijwilligers zijn nodig zoals bijvoorbeeld als bar-medewerker, commissielid (diverse commissies) en bestuurslid. Verder zijn er vrijwilligers nodig voor het schoonmaken en onderhouden van het clubhuis, inschrijven en jureren van de wedstrijden en bij het organiseren van evenementen. Des te meer vrijwilligers, des te beter zijn de taken te verdelen. Mocht je een bijdrage willen leveren meld je dan aan als vrijwilliger. Je bent van harte welkom en je bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Website

Op de website vind je extra informatie over de ren- en toerafdeling.

Het adres is: https://rtvdebollenstreek.nl

Opzeggen lidmaatschap toerafdeling

Opzeggen kan per einde kalenderjaar en dient uiterlijk 1 december schriftelijk ingediend te worden bij de penningmeester. e-mailadres: penningmeester.toer@rtvdebollenstreek.nl

Aanmelden als nieuw lid

Via onze website kan je je aanmelden als lid van RTV de Bollenstreek. De hoogte van de contributie vind je elders op onze site. Word je halverwege van het jaar lid dan geldt een aangepaste contributie.

Sponsoren


alt