U bent hier:

Geschiedenis

Geschiedenis van RTV de Bollenstreek

In Lisse werd  op dinsdag 27 november 1951 de Ren en Tourvereniging “de Bollenstreek” opgericht. In het buurtschap Halfweg aan de westkant van Lisse werd ten huize van de familie van Graven de stoot gegeven en werd onder de leiding van de heer J.van Graven een bestuur gevormd.

De naam van de vereniging werd op aangeven van de toen actieve renner Jan van Eijk gekozen. In de eerste tijd bestond de vereniging uitsluitend uit wielrennende leden en kwam het toeren er pas later bij al was de naam toen al :  ren en tour, waarbij de naam tour nog in het Frans was.

Meteen met de start van de vereniging kwam ook het probleem ; waar moeten de onderlinge wedstrijden plaats vinden ? In feite ging het jaren achtereen illegaal op allerlei plaatsen, al werd het meestal oogluikend toegestaan.

Eerst op de omloop Essenlaan, Achterweg, Spekkelaan, Loosterweg. Een mooie ronde van ruim 4 kilometer. Die ook vele jaren later en ook tegenwoordig nog af en toe gebruikt wordt voor wedstrijden.

Latere belangrijke parkoersen waren er op tal van plaatsen in de Haarlemmermeer, en in het Langeveld. Daarnaast voor kortere periodes o.a. in Hillegom en even buiten Rijnsburg. Lange tijd mocht gebruik gemaakt worden van de ijsbaan Noordwijk een bituumbaan van 400 meter en vooral voor de jeugd zeer geschikt.

Kleedruimtes zoals tegenwoordig waren er toen niet en onder de meest primitieve omstandigheden moesten de renners zich omkleden. Zoals aan de Essenlaan gewoon in het Rijgersbos en later in de Haarlemmermeer in een oude schuur achter café Faas aan de Lisserdijk. Of in particuliere ruimtes in Beinsdorp en Zwaanshoek en in het Langeveld   In een latere periode reden we weer in het Langeveld en kregen de beschikking over een afgedankte keetwagen van een groot wegenbouwbedrijf. Die lang stond opgesteld op een natuurterrein langs het parcours. Dat was eigenlijk het eerste eigen onderkomen van de vereniging zelf.

Ook moet genoemd worden het rijden van wedstrijden op de oude sintelbaan in het sportpark voor

avondritten. Een primitief baanwielrennen, met als voordeel dat er kleedruimte en later ook een berging beschikbaar  was voor de vereniging. Het bleek het prille begin van de vestiging van de vereniging op het gemeentelijk sportpark “Ter Spekke”. De sintelbaan werd omgebouwd tot atletiek wedstrijdbaan voor de Spartaan, maar we mochten de bergruimte blijven behouden en konden later ook intrekken in de kantine van de voetbalverenigingen Lisser Boys en Lisse.

Inmiddels was ook de toervereniging van start gegaan. Eerst was er de heel kleine toerclub met als grote gangmaker Koos Faas met assistentie van de nog heel jonge  Cees Langeveld. Deze eerste toerclub begon omstreeks 1959 en hield het vol tot 1970. Deze eerste toerclub kwam nooit verder dan een dertigtal leden.

In het najaar van 1973 kwam door de toen autoloze zondagen een herstart van het toeren al heette het toen nog eerst trimmen. Ieder beetje sportief mens stapte op de fiets omdat de auto op de zondagen stil moest staan. De leden van de vereniging gingen allemaal op de fiets naar de training in de duinen. Er kwamen steeds meer actievelingen die ook mee gingen en toen er in het jaar daarop officieel gestart werd met de nieuwe toerafdeling, stroomde de nieuwe leden toe.

Eerst werd enige keren vanuit de Duinpoort gestart voor de fiets toertochten, later vanaf het Vierkant in Lisse maar toen de RTV introk bij de voetbalverenigingen werd gestart vanuit deze kantine.

Toen op zondag 29 februari 1976 het eerste echte clubhuis van de vereniging in gebruik werd genomen gingen de toertochten vanaf die plaats van start. Het aantal leden van de Toerclub steeg inmiddels enorm en telde in 1980 bijna 400 leden en steeg in 1982 tot bijna 450 leden.

In 1980 werd de vereniging een zogenaamde omni vereniging met aparte ren, toer en later ook voor enkele jaren een fietscross tak.

De Bollenstreek beschikte met de grote toervereniging over een zeer groot rittenbestand, met toertochten van 25 tot wel 200 km. Tot op de dag van vandaag worden nog steeds tochten verreden die reeds bij de start van de nieuwe toerclub in 1973 op papier werden gezet.

De bekendste lange tocht is de Cor Ruigroktocht, van 135 km. In 1974 begonnen als Rijn, Vecht en Amsteltoer maar in 1976 omgedoopt tot Cor Ruigroktocht, als aandenken aan de door een tragisch ongeval omgekomen voorzitter van de toerclub eind 1975. Deze tocht wordt nog steeds gereden.

Voor de rennersvereniging werd het als maar moeilijker om een geschikt clubparcours te vinden temeer daar het steeds drukker werd op de wegen. De laatste jaren voor dat een lang gekoesterde wens van een afgesloten wielerparcours in vervulling ging, mocht officieel weer gereden worden op het eerste parcours Spekkelaan Loosterweg enz. Zij het met allerlei extra voorzieningen, zoals instellen van één richting verkeer tijdens de wedstrijden, bochtencontroleurs en zo meer.

In 1984 werd dan eindelijk het nieuwe wielerparcours op sportpark Ter Specke in gebruik genomen. Hiermee was alle ellende van tientallen jaren achter de rug. Belangrijk is geweest dat De Bollenstreek al vanaf midden vijftiger jaren gebruiker van het gemeentelijk sportpark was. Door o.a. de sintelbaan, een bergruimte en een ruimte in het oude clubgebouwtje van de voetbal waar nog home trainer wedstrijden in gehouden zijn. Toen het sportpark aan de zuidelijke kant van de Spekkelaan werd verwezenlijkt kwam daar de ruimte voor het wielerparcours. Het eerste clubhuis stond er toen al 8 jaar op de aangekochte terreinen voor de uitbreidingsplannen van het sportpark.

In 1988 werd begonnen met de bouw van een nieuw clubhuis dat voor een deel door eigen vrijwilligers werd verwezenlijkt. In maart 1989 werd het nieuwe gebouw officieel geopend.

Een grote uitbreiding van het nieuwe clubhuis, dat alweer te klein was geworden, vond plaats in 2009 met o.a. een grondige verbouwing van het eerste gedeelte en vooral ook de benedenverdieping, waar een mooie werkruimte tevens garage werd toegevoegd. Het resultaat was een modernisering en tevens meer plaatsruimte in de kantine.

Sponsoren


alt