U bent hier:

Informatie over deelname aan de kilometerregistratie

30/01/2021

Deelnemen aan de kilometerregistratie

  • Het registreren van de gereden kilometers heeft tot doel onze leden in de gelegenheid te stellen per seizoen een herinneringsplaatje en cumulatief per 40.000 kilometer een wereldbol te ontvangen.
  • Aan deze kilometerregistratie zit geen wedstrijdelement, het is een persoonlijke prestatie.
  • Deelnemen kan door je op te geven bij renevankesteren24@gmail.com en gelijktijdig een bedrag van € 10,00 over te maken naar bankrekening NL16RABO0146985516 t.n.v. Toervereniging De Bollenstreek, onder vermelding: “deelname kilometerregistratie”.
  • Men neemt deel aan een seizoen beginnend op 1 november enig jaar tot en met 31 oktober volgend jaar.
  • Aan het eind van het seizoen maar zeker voor 15 november na afloop van het seizoen geeft de deelnemer zijn/haar kilometers door aan renevankesteren24@gmail.com .
  • Aan de hand van de opgegeven totaalkilometers worden de herinneringsplaatjes besteld, tevens de wereldbollen voor diegene die daar met hun gereden kilometers recht op hebben.
  • Het recht hebben op een wereldbol is van toepassing wanneer een deelnemer in een aantal aaneengesloten seizoenen het totaal van 40.000 kilometer of een veelvoud daarvan heeft bereikt.
  • De deelnemers en hun geregistreerde kilometers worden vermeld op de site en in het jaarverslag van betreffend seizoen.

Sponsoren


alt